Châu Thành phát triển kinh tế tập thể

Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Châu Thành, HTX, liên hiệp HTX, THT triển khai nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, được các thành viên tham gia như: sản xuất cam sành, chanh không hạt, bưởi năm roi, dưa hấu, lúa giống, chăn nuôi, dịch vụ xe tải, xe khách… mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.

Châu Thành phát triển kinh tế tập thể

Bức tranh tổng thể

Ông Nguyễn Thiện Chiến, Chánh văn phòng UBND H.Châu Thành cho biết toàn huyện hiện có 1 liên hiệp hợp tác xã, 38 hợp tác xã (HTX), 59 tổ hợp tác (THT) quy tụ hơn 1.800 thành viên và người lao động. Đặc biệt, liên hiệp HTX H.Châu Thành là đơn vị đầu tiên của tỉnh được thành lập và đăng ký 10 ngành nghề dịch vụ tổng hợp.

Các HTX, liên hiệp HTX, THT của H.Châu Thành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Các đơn vị kinh tế tập thể này đã giúp nông dân tiêu thụ nông sản, cây giống, tăng thu nhập. Nhiều HTX còn phối hợp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP góp phần tăng tính cạnh tranh và xuất khẩu sang thị trường khó tính các nước.

Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Châu Thành, HTX, liên hiệp HTX, THT triển khai nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, được các thành viên tham gia như: sản xuất cam sành, chanh không hạt, bưởi năm roi, dưa hấu, lúa giống, chăn nuôi, dịch vụ xe tải, xe khách… mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.

HTX, liên hiệp HTX, THT áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, có hiệu quả. Nhờ đó, khu vực kinh tế tập thể đã góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, tạo điều kiện cho kinh tế hộ đi lên… Ban chỉ đạo kinh tế tập thể H.Châu Thành thường xuyên phối hợp Liên minh HTX, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang củng cố, nâng chất HTX, liên hiệp HTX, THT để hoạt động hiệu quả hơn, tạo thêm thu nhập, nâng cao mô hình kinh tế hợp tác.

Kế hoạch phát triển

Nói về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018, ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND H.Châu Thành khẳng định huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển THT trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Số lượng THT sẽ tăng bình quân 4%/năm, thành viên THT dự kiến tăng 5%/năm. Số lượng HTX sẽ tăng bình quân 10%/năm và thành viên HTX tăng khoảng 7%/năm. “Tăng cường triển khai, thực hiện những chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển đối với lĩnh vực kinh tế tập thể; xem xét cấp, giao đất cho HTX xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ cho thành viên sản xuất nông nghiệp; thực hiện quỹ hỗ trợ phát triển HTX với hình thức vay tín chấp tạo điều kiện cho THT, HTX tiếp cận được nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh; áp dụng đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế cho HTX theo quy định; hướng dẫn HTX, THT chọn thành viên, con em thành viên đưa đi đào tạo chính quy để về phục vụ HTX, THT; tạo điều kiện cho các HTX liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh…”, ông Khôi thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Châu Thành, kinh tế tập thể phải phát triển đa dạng mà nòng cốt là HTX. Huyện khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, phấn đấu năm 2018 số HTX hoạt động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi chiếm 60% trở lên; không còn HTX yếu kém, 100% HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các cấp thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển và hoạt động có hiệu quả. THT, HTX phát triển theo mô hình kinh doanh đa ngành, vừa làm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế cho thành viên vừa phát triển chế biến, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đời sống thành viên theo yêu cầu; khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp nhất, sáp nhập thành HTX quy mô lớn hơn theo hướng mở rộng các dịch vụ đa dạng trong nông nghiệp…