MÁY DÁN NHÃN CHAI TRÒN

Đặc tính:

Mâm tròn (700mm) tư đông nạp liệu; khay nạp liệu và bô đẩy chai nhỏ (thiết bị chọn mua)
Có hai dạng mang thu hồi thành phẩm

mang thu hồi dạng chuẩn
mâm tròn thu hồi có đông lưc (đường kính: 700mm và 900mm)

Tốc đô dan nhan: 200 chai môt phút (đối với đường kính chai 1 in)

Sản phẩm thích hợp:

Thích hợp dan nhan chai tròn.
Đầu dan nhan kết hợp với đông cơ indate Zebra, Sato hoặc Datamax.
Thích hợp cho chạy may trong thời gian ngắn và thường xuyên thay nhăn.
Nhan có thể dễ dàng in ma sọc, thuyết minh, ma số, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

MÁY DÁN NHÃN CHAI TRÒN