MÁY DÁN NHÃN DẠNG ỐNG TRÒN

Sản phẩm thích hợp:

Thích hợp dan nhan đối với cac sản phẩm dạng ống tròn không giữ được ở tư thế đứng : như ống thuốc tiêm, viết, pin, son môi v.v.

Đặc tính:

Bô phận indate KK-C60 (thiết bị chọn mua).
Mang nạp liệu (thiết bị chọn mua) thiết kế phù hợp cho từng kích thước sản phẩm.
Đường kính sản phẩm : 3/8″ – 1″ (kích thước đặc biệt theo khach hàng yêu cầu).
Chiều cao sản phẩm: 5/8″ – 5″.
Tốc đô dan nhan” 150~230 sản phẩm / phút.
Tốc đô dan nhan phụ thuôc vào kích thước của sản phẩm và nhan, tốc đô thưc tế sẽ xac định sau khi thử mẫu.

MÁY DÁN NHÃN DẠNG ỐNG TRÒN