MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC DẠNG ĐỨNG VÀ NẰM

Sản phẩm thích hợp:

Sản phẩm thích hợp: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, linh kiện điên tử.
Chất liệu bao bì thích hợp: tất cả các loại bao bì có thể hàn bằng nhiệt.

Đặc tính:

Băng tải có thể nghiêng 0~90°.
Khoảng cách từ mối hàn đến miệng bao tối đa 30mm.

Phụ kiện(Phần chọn mua thêm):

1 Bộ đếm 2 máy Indate (mực cuộn hoặc ruban)

MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC DẠNG ĐỨNG VÀ NẰM